Privatumo politika

1. Registro tvarkytojas 

Pavadinimas „Enerz Oy“

Įmonės kodas 2951162-1

Adresas: Linnankatu 34 

Pašto indeksas 20100

Pašto skyrius Turku

Telefono numeris 040 018 8427

El. paštas info@enerz.fi

 

 1. Už registrą atsakingas asmuo

Įmonė „Enerz Oy“

Rene Zidbeck 

Adresas: Linnankatu 34 

Pašto indeksas 20100

Pašto skyrius Turku

Telefono numeris 040 018 8427

El. paštas rene@enerz.fi

 

 1. Duomenų apsaugos pareigūnas

Įmonė „Enerz Oy“

Rene Zidbeck 

Adresas: Linnankatu 34 

Pašto indeksas 20100

Pašto skyrius Turku

Telefonas 040 018 8427

El. paštas rene@enerz.fi

 

 1. Registro paskirtis 

Surinkti asmens duomenys bus naudojami: 

– klientų autentiškumo patvirtinimui ir prieigos teisių valdymui;

– užsakymų pristatymui ir ryšių su klientais palaikymui bei plėtrai registruotiems vartotojams.

 1. Duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindai

Kliento duomenys renkami ir tvarkomi gavus kliento sutikimą arba siekiant įgyvendinti su klientu sudarytą sutartį.

 1. Registro duomenų turinys 

Įmonės pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė, įmonės kodas, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas, vartotojo vardas ir slaptažodis.

 1. Duomenų saugojimo laikotarpis

Asmens duomenys saugomi tol, kol jų reikia sutarčiai su klientu įgyvendinti arba klientų aptarnavimui gerinti.

 1. Nuolatiniai informacijos šaltiniai 

Registre renkama informacija: 

– iš paties asmens;

– iš institucijų tvarkomų registrų, kiek tai leidžia teisės aktai (pavyzdžiui, ytj.fi). Duomenys taip pat renkami naudojant „Google Analytics“ analizės įrankį.

 1. Reguliarus duomenų atskleidimas ir perdavimas už ES ar Europos ekonominės erdvės ribų 

Paprastai duomenys už įmonės ribų neatskleidžiami. Kai kurie įmonės naudojami trečiųjų šalių paslaugų ar programinės įrangos teikėjai gali saugoti duomenis už ES ar Europos ekonominės erdvės ribų.

 1. Slapukų (cookies) naudojimas 

Savo svetainėje naudojame taip vadinamą cookies funkciją arba slapukus. Slapukas – tai nedidelis tekstinis failas, siunčiamas į naudotojo kompiuterį ir saugomas jame, kuris leidžia svetainės operatoriui identifikuoti dažnai svetainėje besilankančius lankytojus, palengvina lankytojų prisijungimą prie svetainės ir leidžia kaupti apibendrintus duomenis apie juos. Ši grįžtamoji informacija padeda mums nuolat tobulinti mūsų svetainės turinį. Slapukai nekenkia naudotojų kompiuteriams ar failams. Juos naudojame norėdami savo klientams suteikti jų individualius poreikius atitinkančią informaciją ir paslaugas.

Jei mūsų svetainėje besilankantis naudotojas nenori, kad slapukų pagalba gautume pirmiau nurodytą informaciją, dauguma naršyklių leidžia išjungti slapukų funkciją. Paprastai tai atliekama per naršyklės nustatymus.

Tačiau, turėtumėte žinoti, kad slapukai gali būti būtini tinkamam kai kurių mūsų prižiūrimų puslapių ir teikiamų paslaugų veikimui.

 1. Registro apsauga 

Duomenys perduodami SSL saugiu ryšiu. 

Elektroninius duomenis saugo ugniasienė, vartotojo vardai ir slaptažodžiai. 

Prieigą prie duomenų turi tik duomenų valdytojo įdarbinti asmenys, kuriems duomenys reikalingi jų užduotims atlikti.

 1. Automatizuotas sprendimų priėmimas

Nepriimami jokie automatizuoti individualūs sprendimai (ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento 22 straipsnis).

 1. Duomenų subjekto teisės 

Duomenų subjektas turi teisę patikrinti, kokie su juo susiję duomenys saugomi asmens duomenų registre. Rašytinis prašymas atlikti patikrinimą turi būti pasirašytas ir išsiųstas už registrą atsakingam asmeniui.

Teisė atlikti patikrinimą yra nemokama, ir ja naudojamasi ne dažniau kaip kartą per metus.

Duomenų subjektas turi teisę prašyti ištaisyti ar ištrinti netikslius, ar pasenusius duomenis arba perkelti duomenis iš vienos sistemos į kitą. Jie taip pat turi teisę apriboti savo duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad jų duomenys būtų tvarkomi pagal ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 ir 21 straipsnius.

Duomenų subjektai turi teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis arba pateikti skundą priežiūros institucijai dėl jų asmens duomenų tvarkymo.

Duomenų subjektai taip pat turi teisę nesutikti, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.